Voorwaarden

1. Identificatie van partijen

Zoals bepaald in artikel 10.1 van de Wet 34/2002, 11 juli , Informatiedienstenmaatschappij en e-commerce, geven we de details van de rechthebbende van de website www.avarcas.com:

Bedrijf: Avarcas Naturals de Menorca, SL met CIF / BTW: B57689713 Adres: Camí de sa caleta, s/n - Edificio Roseta, 07760 Ciutadella - Menorca - Islas Baleares Telefoon: (+34) 676639319 E- mail: admin@avarcas.com

Via de huidige juridische kennisgeving zal naar de website en de rechthebbende worden verwezen als "AVARCAS.COM" en "AVARCAS MENORQUINAS".

U (vanaf dit punt "klant" of "de klant") door naar www.avarcas.com te gaan en een bestelformulier te verzenden of u aan te melden als klant op onze website, geeft u toestemming voor alle inhoud van deze aankoopvoorwaarden die tijdens uw aanvaarding. Deze inkoopvoorwaarden zijn een contract tussen de Klant en AVARCAS.COM, waarbij de naleving door beide partijen is betrokken.

De Klant weet en aanvaardt dat de toestemming online zal worden verleend door het selecteren van het vakje dat wordt gebruikt om de aankoopvoorwaarden te accepteren bij het plaatsen van een bestelling. Dit vak verschijnt naast een link om de kennisgeving te presenteren.

2. Aankoopproces

2.1 Producten selectie

De inkooporder voor huidige voorwaarden zijn de producten die door de klant zijn geselecteerd uit de AVARCAS.COM-catalogus. Het bestand van elk van de artikelen wordt getoond en is zichtbaar voordat een bestelling of betaling wordt gedaan. In het geval dat de klant buiten Spanje woont, moet hij eventuele beperkingen die door zijn land zijn vastgesteld, controleren met behulp van beschrijvingen van elk item.

De Klant wordt geïnformeerd en aanvaardt dat elke soort beschrijving, afbeeldingen, video's, merken, onderscheidende tekens en de rest van artikelinformatie op AVARCAS.COM slechts een informatieve rol heeft. De klant kan echter contact met ons opnemen om onjuiste of ongepaste inhoud te communiceren die zo snel mogelijk zal worden gewijzigd.

Alle informatie over onze producten, prijzen, betalingsmethoden, verzendingen, terugbetalingen en de rest van de aankoopvoorwaarden is beschikbaar voor alle websitegebruikers en kan worden gecontroleerd voordat een bestelling of betaling wordt gedaan. AVARCAS.COM stelt alle contactgegevens in het aangegeven gedeelte van de website ter beschikking van de gebruiker. Contact met ons opnemen veronderstelt geen kosten of verplichting voor de definitieve aankoop.

2.2 Registratie en klantaccount

Om een bestelling te plaatsen, moet de klant een formulier invullen en zijn persoonlijke gegevens achterlaten door een gebruikersaccount aan te maken. Genoemd formulier heeft enkele verplichte vakjes die moeten worden ingevuld om bestellingen te kunnen plaatsen.

Aan het einde van het registratieproces krijgt de klant een gebruikersnaam en wachtwoord, die moeten worden opgeslagen op een manier die ongewenste toegang van derden voorkomt. De Klant zal alle schade vergoeden die wordt veroorzaakt door een onjuist gebruik van genoemde gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en dient in geval van verlies of ongeoorloofd gebruik onmiddellijk contact op te nemen met AVARCAS.COM.

De Klant verklaart meerderjarig te zijn en is exclusief verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens die tijdens een registratieproces en een bestelformulier worden verstrekt. Deze informatie dient te worden gecontroleerd voordat de bestelling wordt afgerond. AVARCAS.COM kan alle bestellingen weigeren die valse, ongepaste of onvolledige informatie van de Klant bevatten.

2.3 Bestelproces

De Klant dient het artikel of de artikelen van zijn voorkeur en de hoeveelheid hiervan te selecteren. Er is een sectie "Mandje" waar alle geselecteerde producten kunnen worden geraadpleegd vóór de voltooiing. Om de bestelling te verwerken en af te ronden, kiest een klant een betalings- en verzendmethode, inclusief alle benodigde informatie.

Om de bestelling mogelijk te maken, is het nodig om het vakje "Ik accepteer de algemene voorwaarden" aan te vinken naast de betaalknop, die zal worden gekoppeld aan het huidige document. Door dat te doen, verklaart de Klant dat hij deze algemene voorwaarden reeds heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

2.4 Bevestiging

De aankoop wordt geformaliseerd op het moment dat AVARCAS.COM de bestelling ontvangt.

AVARCAS.COM stuurt een orderbevestiging naar de klant via e-mail of andere gelijkwaardige media.

3. Prijs en betaalmethoden

De prijs per eenheid van elk artikel of product wordt op onze website gepubliceerd.

Tijdens een aankoopproces en altijd vóór de betalingsbevestiging kan de klant alle leveringskosten op het scherm zien. Deze kosten worden berekend afhankelijk van het ordervolume, de verzendmethode en de bestemming.

De klant wordt geïnformeerd over het totale en exacte bedrag dat hij voor zijn bestelling moet betalen, inclusief alle leveringskosten en belastingen.

In het geval van verzendingen naar gebieden buiten de Europese Unie of buiten het territoriaal gebied van toepassing van de 2006/112/CE-richtlijn van de Europese Raad, is het mogelijk dat de uiteindelijke prijs niet inclusief belastingen is die kunnen worden geëist door de autoriteiten van het gebied van bestemming. Dit bedrag kan niet worden berekend voordat de bestelling is voltooid. Als de klant zich dus buiten het btw-gebied bevindt, is hij de enige die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle noodzakelijke processen en betalingen voor de autoriteiten van zijn land.

4. Belastingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw (belasting toegevoegde waarde) in verhouding tot de toepassingsvoorschriften.

Als de klant zich buiten het territoriale gebied bevindt waarop de btw wordt toegepast (opgericht in 2006/112/CE-richtlijn van de Europese Raad), worden deze belastingen niet vooraf berekend en moeten ze exclusief worden opgenomen door de klant, die zijn land of gebiedsautoriteiten over eventuele noodzakelijke formaliteiten. Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla worden niet beschouwd als gebieden waar btw wordt toegepast.

5. Verzakingsrecht en restitutie

De klant kan de producten gedurende 14 dagen retourneren. Deze termijn wordt berekend vanaf de dag dat de bestelling is afgeleverd.

Om dit recht uit te oefenen volstaat het om dit binnen de termijn en via de aangegeven e-mail aan AVARCAS.COM te melden. De klant kan het herroepingsformulier gebruiken dat aan het einde van deze voorwaarden vermeld staat als BIJLAGE I. Na ontvangst zal AVARCAS.COM aangeven hoe de producten in onze winkel moeten worden afgeleverd.

Alle producten moeten in perfecte staat worden geretourneerd, ongebruikt en in de originele dozen, en de klant is verantwoordelijk voor eventuele leveringskosten.

Zodra het product is ontvangen, zal AVARCAS.COM binnen 14 dagen overgaan tot terugbetaling. In het geval dat niet wordt voldaan aan het in deze clausule vermelde over een productconditie, kan een terugbetaling geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.

Dit recht kan niet worden toegepast op producten en bestellingen die zijn aangepast aan de klant.

Weigering van levering of het niet uitvoeren van rechten worden niet behandeld als afstandsrecht.

6. Garantie:

Een product met een defect of onvolkomenheid kan door de klant kosteloos worden geretourneerd volgens de volgende procedure:

de klant moet een e-mail sturen naar AVARCAS.COM met een beschrijving van eventuele onvolkomenheden, met een foto erbij.

AVARCAS.COM zal een leveringsmethode aangeven om het product mogelijk te maken om zonder kosten voor de klant naar onze winkel te komen.

Na ontvangst en inspectie zal AVARCAS.COM overgaan tot het verzenden van een nieuw product zonder enige kosten voor de klant.

In het geval dat het product met dezelfde kenmerken niet beschikbaar is in onze voorraad, biedt AVARCAS.COM de keuze tussen: (a) een ander product van onze website te kiezen of (b) binnen een periode van 14 dagen een terugbetaling te krijgen. In het geval van het kiezen van een product met een andere prijs, zal de klant een verschil moeten betalen of ontvangen, afhankelijk van het geval.

het product moet worden geleverd zonder enig gebruik en in de originele doos. In het tegendeel kan AVARCAS.COM de vervanging weigeren.

Als de garantie niet kan worden toegepast, kan de klant ervoor kiezen om het in het vorige lid vermelde herroepingsrecht uit te oefenen.

7. Verzending en leveringstermijn

Tijdens het aankoopproces moet de klant een verzendmethode kiezen die het afleveradres aangeeft. Verschillende verzendopties bepalen een leveringstermijn.

In geval van vertraging ontvangt de klant een melding met een nieuwe leveringstermijn en indien de klant gedurende die periode niet aanwezig zal zijn op het opgegeven adres, dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met AVARCAS.COM om een nieuwe leveringstermijn aan te vragen of een alternatief adres op te geven. In het laatste geval neemt de klant eventuele extra kosten voor zijn rekening.

Alle verzendingen worden uitgevoerd door externe bedrijven en AVARCAS.COM is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen.

In het geval van zendingen naar gebieden buiten de Europese Unie of buiten het territoriaal gebied van toepassing van de 2006/112/CE-richtlijn van de Europese Raad, zal elk moment dat de bestelling bij de douane kan worden vastgehouden niet worden berekend als vertraging. AVARCAS.COM is niet verplicht om eventuele extra betalingen van de klant terug te betalen.

8. Intellectuele eigendom

Alle huidige elementen van de website zijn vatbaar voor intellectuele of industriële eigendom met eigendom van AVARCAS.COM.

De klant geeft AVARCAS.COM een niet-exclusieve, overdraagbare licentie op alle geschriften of afbeeldingen die op onze website zijn gepubliceerd als commentaren of recensies.

9. Updates van gebruiksvoorwaarden

AVARCAS.COM kan de huidige voorwaarden en voorwaarden wijzigen, herzien en bijwerken, evenals alle beleidslijnen en juridische kennisgevingen. Bijgewerkte versies zijn altijd beschikbaar op de AVARCAS.COM-website. Het is belangrijk voor de klant om de laatst gepubliceerde versie te lezen voordat hij een bestelling plaatst en deze voorwaarden te accepteren. Integendeel, de klant dient zich te onthouden van het gebruik van onze website en het plaatsen van bestellingen.

10. Meldingen

Alle kennisgevingen die door AVARCAS.COM zijn gedaan via e-mail, postadres of telefoonnummer dat door de klant is opgegeven, evenals deze die worden weergegeven op onze website, worden als geldig beschouwd.

De klant kan eventuele meldingen naar AVARCAS.COM sturen via het volgende e-mailadres: admin@avarcas.com.

11. Taal

De huidige algemene voorwaarden, evenals elk ander beleid zijn geschreven in de Spaanse taal en prevaleren boven elke vertaling gemaakt door AVARCAS.COM.

12. Bescherming van persoonsgegevens

Elke behandeling van klantinformatie en -gegevens zal worden gedaan in overeenstemming met ons privacybeleid dat moet worden geaccepteerd door registratie op onze website.

13. Commerciële communicatie

De klant geeft AVARCAS.COM volledige toestemming voor het verzenden van elk type commerciële communicatie via e-mail over producten en diensten, inclusief deze van derden. Elke communicatie die door AVARCAS.COM wordt verzonden, bevat echter een optie om geen advertenties meer te ontvangen.

14. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De huidige algemene voorwaarden zijn geschreven in functie van de Spaanse wetgeving, in het bijzonder:

Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, 16 november , tot goedkeuring van de Algemene Wet op de verdediging van de consument en de gebruiker

Wet 34/2002, 11 juli , van diensten van de informatiemaatschappij en e- commerce

De organieke wet 15/1999, 13 december , van de bescherming van persoonsgegevens

Alle controverses of zaken die verband houden met het voldoen aan deze algemene voorwaarden zullen worden opgelost voor de rechtbank en het tribunaal van Palma de Mallorca (Spanje) of de residentie van de klant in het geval van de toestand van de consument van de gebruiker volgens de definitie van de algemene wet van de verdediging van Consument en Gebruiker.

Als een van de voorgaande clausules ongeldig of inefficiënt wordt verklaard (geheel of gedeeltelijk), zal dit niet leiden tot ongeldigverklaring van de rest van het contract, waardoor de geldigheid ervan behouden blijft. De titel van de clausules is alleen voor illustratieve doeleinden en bepaalt niet de interpretatie van de inhoud ervan.

BIJLAGE I. Formulier herroepingsrecht

(moet alleen worden ingevuld en verzonden in geval van opzegging van het contract)

Ter attentie van

AVARCAS MENORQUINA'S

JURIDISCH: Avarcas Naturals de Menorca, SL CIF/BTW: B57689713 Adres: Camí de sa caleta, s/n - Edificio Roseta, 07760. Ciutadella - Menorca - Islas Baleares

E-mail: admin@avarcas.com

Ik deel een afstand van verkoopcontract van het volgende goed mee:

a) Bestelling ontvangen __________________ (datum)

b) Naam klant: ____________________________________________________

1.Klant adres:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Handtekening klant:

Datum: